Visie

In de begeleiding van de sociaal-emotionele klachten die kinderen hebben, besteed ik vooral aandacht aan de vaardigheden en vermogens die kinderen al bezitten. In mijn therapie ga ik uit van het kind, dat in het geheel centraal staat. Dat betekent dat gezin, school en omgeving belangrijk zijn. Ieder kind is uniek en beschikt over kwaliteiten en hulpbronnen, die het kan (leren) inzetten om zichzelf te helpen. Daarnaast is mijn motto: ik werk met kinderen maar nooit zonder ouders!

Wat is integratieve Kind&Jeugdtherapie.

Integratie therapie wil boven alle therapeutische werkwijze uitstijgen met een totaalbenadering.

Het gedrag, denken , familiesysteem, emoties, gevoelens, geloof en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. Ieder mens is uniek, maar ook de omstandigheden en zijn of haar geschiedenis. Het doel van de therapie is om met deze totaalbenadering het proces weer in gang te zetten op het gebied waar de problematiek zich afspeelt in combinatie met de sterke gebieden die helpen en oplossend zijn. Dit noemt men ook vraaggestuurd en proces gericht werken.

schema hulpverlening