Voor verwijzers

Kinderen worden altijd aangemeld door de eigen ouder(s)/verzorgers.

Wel kan het goed zijn dat u vanuit uw beroep regelmatig te maken krijgt met kinderen, jongeren en/of jong-volwassenen waarvan u denkt: ‘het gaat niet zo goed met hem/haar’.
Als leerkracht of Intern Begeleider kunt u dit bijvoorbeeld merken aan:

Ook als schoolarts of als huisarts kunt u denken aan kindertherapie. Dit kan bijvoorbeeld als sprake is van klachten zoals: Natuurlijk kunnen ook anderen die beroepsmatig berokken zijn bij kinderen, zoals: ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, sociaal verpleegkundigen, logopedisten en kinderfysiotherapeuten problemen signaleren. In veel gevallen kan begeleiding door de Kinder- en Jeugdtherapeut een welkome aanvulling zijn. Ik werk kortdurend en oplossingsgericht. Veelal volstaan 5-10 bijeenkomsten met een cliënt. Daarnaast zijn er oudergesprekken of overlegmomenten met andere betrokkenen. Wilt u meer informatie hebben, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Is er meer specialistische hulp nodig, verwijs ik in overleg door naar andere instanties.