Aangesloten bij:

Praktijk voor Kind & Jeugd Therapie Voorthuizen
Kindercoach / Intergratief Kind & Jeugd Therapeut Lettie van Geresteijn
Post-HBO opgeleid bij BGL & Partners
lid beroepsvereniging VvvK
Geregistreerd bij de KVK.
Lid van RBCZ.
Deelnemers van NCKT
training ouder kind speltherapie door drs T. Brug en drs. S de Theije
2015 Tilburg Lezing van Therese Evers van de zedenpolitie, kindermishandeling, zedendelicten.
2014 lezing sociaal vaardig? van systeemtherapeut Steven Pont 2013

Alle gegevens hiervan kunt u bij mij opvragen. Het is ons afgeraden deze op de site te vermelden, om misbruikt te voorkomen.

Of u in aanmerking komt voor vergoeding is afhankelijk van de voorwaarden in uw polis.
Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.
Tenslotte is het in sommige gevallen mogelijk de therapie te bekostigen vanuit een PersoonsGebondenBudget(PGB) Voor meer informatie, zie Begeleiding PGB.